ALLES OVER WALDORFPOPPEN

Waldorfpoppen zijn poppen om mee te spelen, om van te houden en mee te knuffelen. Zij zijn gemaakt van de natuurlijke materialen zijde, katoen en wol en worden gevuld met ongesponnen gewassen schapenwol, waardoor ze zacht en warm aanvoelen.

Bij alle volkeren en in alle tijden vinden we poppen. De pop is de voorstelling van de mens, is een overdragen van datgene wat we als beeld van de mens kunnen beleven.

Een wezenlijke karaktertrek in de eerste zeven jaar is, dat het kind zich geheel overgeeft aan de omgeving. Het kind is in zijn belevingen nog geheel gebonden aan de omgeving. Rudolf Steiner wijst erop dat wat we onbewust opnemen, dieper in ons organisme en onderbewustzijn binnendringt dan dat we ons bewust worden en dat we er daardoor juist meer afstand van kunnen nemen. Daarom moeten we hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het materiaal voor de waldorfpoppen. Ook voor de ontwikkeling van de tastzin van het kind zijn natuurlijke materialen onontbeerlijk.

Goed speelgoed geeft het kind de mogelijkheid innerlijk actief te worden door de fantasie. Wanneer het kind met een pop speelt is het veel meer dan nabootsingdrang. Het kind brengt in het spel zijn of haar eigen innerlijk tot uitdrukking. Daarom kan er hierin geen onderscheid gemaakt worden tussen jongens en meisjes.

De vage gezichtsuitdrukking van deze poppen geeft het kind de mogelijkheid om vanuit zijn fantasie de pop te laten lachen of huilen. Bij een pop is het hoofd het belangrijkste. Al het andere dat bewust wordt weggelaten moet het kind door fantasie zelf toevoegen. Hoe meer het kind naar het zevende levensjaar toegaat, hoe meer vorm er gegegven kan worden aan de gestalte van de waldorfpop.

Kleine kinderen houden veel van de warme kleuren geel, oranje en rood, de zogenaamde actieve kleuren. Zij verdragen nog niet de koele donkere kleuren. Natuurlijk moet een kind op den duur om leren gaan met bijvoorbeeld blauw en groen. Kies dan de heldere tinten, zoals een prisma ons toont en niet de grijnsdonkere nuanceringen hiervan.

Geel is een kleur die van het middelpunt uitstraalt, het is “de glans van de geest” (R. Steiner: Uber das Wesen der Farben). Gebruik deze kleur voor de haren van de pop, dan hef je hiermee als het ware het hoofd op uit de zwaarte. De pop krijgt zo iets stralends.